Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van onze platformen, worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we je op deze pagina uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat je gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De KNHB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de KNHB. De KNHB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze Platformen worden genoemd.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met communicatie@knhb.nl.

Lid van een hockeyvereniging

Als je lid bent van een hockeyvereniging beschikt de KNHB al over bepaalde persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd en e-mailadres. De KNHB koppelt deze gegevens aan een bondsnummer. Dit nummer wordt slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden van de KNHB en je hockeyvereniging. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en gebruikt.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacyreglement.

1. Account aanmaken

Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen van onze Platformen, dien je eerst een account aan te maken. Na het aanmaken van je account, bewaren wij je gegevens, zodat je bij inloggen een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht en standenmotor krijgt (hockey.nl) en je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt te reageren op berichten.

Om een account aan te maken, vragen wij om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Bondsnummer
  • E-mailadres
  • Foto (optioneel)

Als je lid bent van een hockeyvereniging is een deel van deze gegevens (Naam, geboortedatum, bondsnummer en e-mailadres) al bij de KNHB bekend. Het is mogelijk een ander e-mailadres of naam op te geven dan bij de KNHB bekend is als je een account aanmaakt. Deze zullen echter niet worden gewijzigd in de ledenadministratie van de KNHB.

2. Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van hockey.nl. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van hockeynieuws. Je e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. In iedere nieuwsbrief die je ontvangt, staat een link waarmee je je weer kunt afmelden.

Derden

Voor het beheer van onze Platformen maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door de KNHB aan derden verkocht of met ze gedeeld.

Beveiliging

De KNHB neemt beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de Platformen contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Over de cookies die op de Platformen worden gebruikt, lees je meer in de cookieverklaring.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. Je kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen. Als je je account verwijdert, worden ook de door jou opgegeven persoonsgegevens met betrekking tot je account verwijderd. Voor meer informatie en vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen met communicatie@knhb.nl.

Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2016.